Srovnejte a uzavřete pojištění online

Zdroj: sxc.hu
Pojištění může být služba poskytovaná pojišťovnami pro jednotlivce nebo právnické osoby. Důvodem této služby je pojistit se proti různým rizikům. Například proti živelným pohromám, úrazům, případné nemoci či podnikatelským škodám. Pojišťovnictví patří do terciálního sektoru národního hospodářství. Klienti přispívají do pojistného fondu o jejichž rozdělení rozhoduje pojišťovna. Pojišťovna poskytuje pojištění za úplatu po uzavření pojistné smlouvy. Tím se pojistitel zaváže v případě vzniku nahodilé události poskytnout pojistné plnění v daném rozsahu a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Většina pojišťoven poskytuje i asistenční služby. To jsou doplňkové služby k pojištěním.

Nejrozšířenější druhy pojištění v České republice

Název pojištění
cestovní pojištěnína toto pojištění nikdy nezpomeňte, když cestujete do zahraničí
pojištění vozidelmusí mít každý majtel / provozovatel motorového vozidla
sociální pojištěnídůchodové zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění
zdravotní pojištěnípovinné pro každého občana ČR
životní pojištěnízajišťuje ochranu vašich blízkých před finančními důsledky vaší smrti
úrazové pojištěnízachovává životní standard, na který jste byli zvyklí
havarijní pojištěníslouží k pokrytí škod na automobilu
pojištění domácnostisnižuje finanční výdaje při znovu pořízení majetku (požár, krádež...)
pojištění nemovitostiurčeno k zabezpečení nemovitostí před krádeží, vandalismu apod.
pojištění odpovědnostichrání vás při škodě, kterou způsobíte v zaměstnání nebo v běžném životě
důchodové pojištěnízvyšuje standard v seniorském věku

Jaké je to nejlepší pojištění?

Na našem webu nalezneme u vybraných druhů pojištění kalkulačky, které srovnání nabídky pojišťoven a díky kalkulačce si můžete vybrat pro Vás TOP pojištění. Dále zde získáte návod jak uzavřít různá pojištění. Můžete si pojištění sjednat i online. Pro někoho je lepší osobní kontakt a někdo rád ušetří svůj čas a peníze. Nejčastěji se po internetu sjednává cestovní pojištění.

Skoro každá pojišťovna má své internetové stránky, kde je možnost sjednat si pojištění on-line. Pomocníkem jsou kalkulátory, které srovnají nabídky všech pojišťoven, jedním z jich je třeba ePojištění.cz. Nejčastěji se kalkulačky využívají u povinného ručení.

Některé věci musí být ze zákona pojištěné, tzv. bez pojištění nemohou veřejně fungovat jako například pojištění vozidel. Pokud nebudeme pojištěni, hrozí vám pokuta až 20 000 Kč.

Pojišťovny na českém trhu a jejich výhody

V Česku je velká škála pojišťoven. České pojišťovnictví má dlouholetou tradici sahající až do 17. století. Mezi nejznámější české pojišťovny patří Kooperativa (druhá největší pojišťovna), Allianz a také Česká pojišťovna (největší na českém trhu). Například Kooperativa nabízí k povinnému ručení širokou škálu asistenčních služeb. Oproti tomu Allianz dává k povinnému ručení zdarma pojištění dětí ve vozidle a u České pojišťovny dostanete zdarma asistenční službu pro případ nehody. Nejlevnější pojišťovnou pro pojištění vozidel je pojišťovna Slavia (má velkou tradici na českém trhu), kde nabízejí pojištění pokut zdarma. Podle porovnání českých pojišťoven se na první pozici umístila Kooperativa, která nabízí nejvýhodnější občanské a podnikatelské pojištění. Je dobrým společníkem i pro makléře. Nováčkem na českém trhu pojišťoven je Direct pojišťovna, která ale od 25.6.2012 již nepřijímá nové pojistné smlouvy.